【双调】行香子_题情燕僽莺原文翻译赏析_拼音版_出自乔吉 - 开远古诗词教育网

【双调】行香子_题情燕僽莺

作者:乔吉 朝代:元代
【双调】行香子_题情燕僽莺原文
题情

燕僽莺僝,凤只鸾单,无多时春事阑珊。东阳瘦体,潘岳苍颜,我怕春归,愁日永,睚更阑。

【庄宣和】红粉香中惯撒顽,不似今番。软玉温香忒希罕,只疑是梦间、梦间。

【锦上花】酒社诗坛,不茶不饭,夜雨愁肠,东风泪眼。海誓山盟,白玉连环,月约星期,泥金小简。

【小阳关】次第明月食,容易彩云散,咫尺巫山,顷刻阳关。地窄天宽,十番九番;雨涩云怪,千难万难。

【江儿水】西楼倚遍十二阑,望断处空长叹。不由人脚儿勤,更怕咱心儿惮,得空便对着他实掉侃。

【碧玉箫】忙里偷闲,满口儿诉愁烦。天上人间,对面儿隔关山。送春心眉影弯,闷无言云亸鬟。据风流样范,寻常妆扮,腰肢小蛮,巧语娇春莺慢。

【离亭宴歇指煞】平生脱不了疏狂限,今年又撞着风流难,人瞧见些破绽,衾闲绣被鸳,钗擘金花凤,弦断瑶筝雁,柔肠愁暮秋,业眼巴清旦,谁知近间。花柳武陵迷,烟水蓝桥潦,云雨阳台旱,恩深太华高,情朽松石烂。不是我将伊调贩,早撺断那俫彳亶,任从他外人儹。

【双调】行香子_题情燕僽莺拼音解读
tí qíng

yàn zhōu yīng zhuàn ,fèng zhī luán dān ,wú duō shí chūn shì lán shān 。dōng yáng shòu tǐ ,pān yuè cāng yán ,wǒ pà chūn guī ,chóu rì yǒng ,yá gèng lán 。

【zhuāng xuān hé 】hóng fěn xiāng zhōng guàn sā wán ,bú sì jīn fān 。ruǎn yù wēn xiāng tuī xī hǎn ,zhī yí shì mèng jiān 、mèng jiān 。

【jǐn shàng huā 】jiǔ shè shī tán ,bú chá bú fàn ,yè yǔ chóu cháng ,dōng fēng lèi yǎn 。hǎi shì shān méng ,bái yù lián huán ,yuè yuē xīng qī ,ní jīn xiǎo jiǎn 。

【xiǎo yáng guān 】cì dì míng yuè shí ,róng yì cǎi yún sàn ,zhǐ chǐ wū shān ,qǐng kè yáng guān 。dì zhǎi tiān kuān ,shí fān jiǔ fān ;yǔ sè yún guài ,qiān nán wàn nán 。

【jiāng ér shuǐ 】xī lóu yǐ biàn shí èr lán ,wàng duàn chù kōng zhǎng tàn 。bú yóu rén jiǎo ér qín ,gèng pà zán xīn ér dàn ,dé kōng biàn duì zhe tā shí diào kǎn 。

【bì yù xiāo 】máng lǐ tōu xián ,mǎn kǒu ér sù chóu fán 。tiān shàng rén jiān ,duì miàn ér gé guān shān 。sòng chūn xīn méi yǐng wān ,mèn wú yán yún duǒ huán 。jù fēng liú yàng fàn ,xún cháng zhuāng bàn ,yāo zhī xiǎo mán ,qiǎo yǔ jiāo chūn yīng màn 。

【lí tíng yàn xiē zhǐ shà 】píng shēng tuō bú le shū kuáng xiàn ,jīn nián yòu zhuàng zhe fēng liú nán ,rén qiáo jiàn xiē pò zhàn ,qīn xián xiù bèi yuān ,chāi bò jīn huā fèng ,xián duàn yáo zhēng yàn ,róu cháng chóu mù qiū ,yè yǎn bā qīng dàn ,shuí zhī jìn jiān 。huā liǔ wǔ líng mí ,yān shuǐ lán qiáo liáo ,yún yǔ yáng tái hàn ,ēn shēn tài huá gāo ,qíng xiǔ sōng shí làn 。bú shì wǒ jiāng yī diào fàn ,zǎo cuān duàn nà lái chì dǎn ,rèn cóng tā wài rén zǎn 。


※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

相关翻译

相关赏析

作者介绍

乔吉 乔吉 乔吉(约1280~1345),字梦符,又名吉甫。号鹤笙翁、惺惺道人。太原(今属山西)人。流寓杭州。一生穷困不得志,浪迹江湖,寄情诗酒。以《西湖梧叶儿》一百篇,蜚声词坛,所著杂剧十一种,今存《扬州梦》、《两世姻缘》、《金钱记》三种。其散曲作品数量之多仅次于张可久,与张可久齐名。其作品雅俗兼赅,生动活泼,以清丽为主。以出奇制胜。有《梦符散曲》。李开先说他的…详情

【双调】行香子_题情燕僽莺原文,【双调】行香子_题情燕僽莺翻译,【双调】行香子_题情燕僽莺赏析,【双调】行香子_题情燕僽莺阅读答案,出自乔吉的作品

版权声明:本文内容由网友上传(或整理自网络),原作者已无法考证,版权归原作者所有。翰林诗词网免费发布仅供学习参考,其观点不代表本站立场。

转载请注明:原文链接 | http://www.kyedu.net/shi/59350.html

诗词类别

乔吉的诗词

古文典籍

热门名句

热门成语